Social Media

Zure webgune eta sare sozialen testuak zaintzen ditugu. Webgunean historio bat kontatzea edo Facebook, Twitter edota beste plataforma batean kontatzea askoz desberdina da, eta badakigu. Horregatik, zure mezua adaptatzen dugu bai publikatuko den lekura bai jasoko duen publikora ere.

Social Media ikerketak
Aholkuak eta konpetentzia ikerketak sare sozialetarako, datu analisiak eta emaitzen txostenak.

Community Management
Zure sare sozialak sortzen ditugu plataforma hoberetan
eta dinamizatzen ditugu zure marka zure
publikoa dagoen lekuetan egon dadin.

Content Marketing
Zure webgunerako eduki guztiak idazten ditugu, beti hitz gako azterketan baten ostean, bilaketa emaitzetan lehenengoen artean egon dadin.

Emaitzen txostenak
Hilabetero txosten bat bidaliko dizugu zure webgune
eta sare sozialetan zer gertatu izan denaren informazio
guztiarekin, zure komunitatearen hazkundea ezagutu dezazun.